פרוייקט פינוי בינוי מתחם דב הוז כצנלסון

פרוייקט פינוי בינוי מתחם דב הוז הוצע לנו במקור ע"י חברת קידר. אלא שלאחר לימוד הנושא, נציגויות ארבעת בנייני המתחם החליטו ללכת בדרך המקובלת בפרוייקטים מסוג זה ולהתקדם בצורה מסודרת. במידה והפרוייקט ייאושר ע"י רוב דיירי המתחם, הוא צפוי להסתיים בתוך כ-10 שנים.

להלן תיאור התקדמות הפרוייקט שלב אחרי שלב.

מפגש נציגויות

מרץ 2023

meeting

מפגש ראשוני של הנציגויות לצורך תכנון ההמשך.

מפגשים עם עורכי דין

מרץ - אפריל 2023

meeting

מפגשים עם 4 משרדי עורכי דין שמתמחים בפינוי בינוי לצורך בחירת עו"ד לפרוייקט.

בחירת עו"ד מייצג

מאי 2023

meeting

נציגויות ארבעת הבניינים התכנסו לבחור עו"ד מייצג

מפגש עם העו"ד הנבחר

יוני 2023

meeting

חתימת חוזה ייצוג עם עו"ד עידו סיני, תכנון המשך התקדמות ובחירת רשימת יזמים

izi.co.il

פרוטוקול ישיבה

מפגשים עם מפקחי בניה

יולי 2023

meeting

מפגשים של הנציגויות עם מפקחי בניין לצורך בחירת מפקח מלווה לפרוייקט

בחירת מפקח מלווה

יולי 2023

meeting

הנציגויות בחרו את בשן ייזום וניהול פרוייקטים כמפקח מלווה לפרוייקט

bashanpro.com

פרוטוקול ישיבה

מובהר בזאת שפרט לבחירת עו"ד, מפקח בניה ויזם, לנציגויות הבניינים במתחם אין סמכות לחתום על שום מסמך או חוזה בשם הדיירים ושדיירי הבניינים הם היחידים שיכולים לחתום חוזה מול היזם הנבחר.